erasmus

erasmus +

ALUMNAT // 2018-2019
CFGS (Projecte_ 2018-1-ES01-KA103-046804

CURS 2018-2019

Convocatòria de selecció CFGS
Resolució definitiva CFGS
Resolució provisional CFGS

CURS 2019-2020

Convocatòria de selecció 2020 (projecte 2018)
Resolució provisional CFGS (2018) 07-02-2020
Resolució definitiva CFGS (2018) 13-02-2020