biblioteca

HORARI

És el mateix que el del centre. Durant el període lectiu roman oberta
des de les 8’00h a les 21’00h, sense interrupció.

És una biblioteca oberta a tot el professorat, alumnat i personal no docent del centre, així com a qualsevol persona que estigui interessada en fer ús d’aquest servei.

Cal remarcar que aquest espai s’utilitza amb finalitats didàctiques. Per tant, s’hi poden programar activitats d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat. Aquestes activitats docents, ja siguin individuals o en petit grup, sempre tendran prioritat.

La biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques de la UIB i del PORTAL SOCIAL http://portalsocial.uib.es

El Portal Social, fou creat per conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB; està gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

Totes les persones interessades en gaudir del fons documental del nostre centre, així com dels documents i espais de les diverses biblioteques del campus, ho poden fer, donant-se d’alta com a usuaris.

COM FER-HO?

Personalment
en horari de guàrdies de biblioteca, aportant el DNI i complimentant unes dades personals.

Per telèfon al
971 60 74 32
concertant cita prèvia que l’ordenança li donarà, d’acord amb l’horari de la persona responsable de biblioteca.

QUÈ POT OFERIR AQUEST SERVEI?

Un lloc d’estudi, de consulta o de recerca, tant individual com en grup, sempre tenint en compte la prioritat d’ús com a espai docent.

Ordinadors amb connexió a Internet.

Durant les hores d’atenció i guàrdies, el professorat de guàrdia, podrà gestionar reserves de documents, pel·lícules i d’altres documents digitals del centre.

Les reserves o gestions amb altres biblioteques, es podran realitzar d’acord amb l’horari de la persona responsable de la biblioteca.

Possibilitat de fer fotocòpies a consergeria.