DOCUMENTS

Tècnic/A atenció a Persones en Situació de Dependència

Programacions mòduls 1r Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

ASPS 21-22
Atenció i Suport Psicosocial
Programació de mòdul per competències per GM - TAPD - FOL - CURS 2021-20222
Organització atenció a persones en situació de dependència
SUPORT DOMICILIARI_21-22
Programació NIC TAPSD 21-22
Programació Primers Auxilis TAPSD 2021_22

Programacions mòduls 2n Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

Programació de mòdul SC_21-22
FCT TAPD Programació
Programació de mòdul DS
Programació de mòdul per competències per GM - TAPD - EIE - CURS 2021-20222
Programació modul Atenció ats_TAPSD 21-22
TAD 21.22