DOCUMENTS

Tècnic/A atenció a Persones en Situació de Dependència

Programacions mòduls 1r Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

atenció higiènica tapsd 22-23
atenció psicosocial 22-23
programació de mòdul formació i orientació laboral curs-2022-2023
programació del mòdul organització atenció a persones en situació de dependència
programació mòdul suport domiciliari 22-23
programació primers auxilis tapsd 2022 23 1r tapsd
programació mòdul necessitats i característiques tapsd 2022-2023

Programacions mòduls 2n Tècnic/a atenció a Persones en Situació de Dependència

formació a centres de traball tapd
programació de mòdul destreses socials
programació empresa i inicativa emprendedora curs 2022-2023
programació modul atenció sanitària tapsd 22-23
programació suport a la comunicació_ cfgm_a miralles 22-23
teleassistència 2223