DOCUMENTS

CFGM-TAPSD Lliures
PROGRAMACIONS DE LES PROVES LLIURES DELS MÒDULS CFGM-Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2019-2020

Programacions 1r de les proves lliures dels mòduls CFGM Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2019-2020

0020 Primers Auxilis
0212 Atenció i Suport Psicosocial
0213 Característiques i necessitats persones en situació dependència
0215 Suport Domiciliari
0217 Atenció Higiència
Formacio i orientació laboral TAPSD

Programacions 2n de les proves lliures dels mòduls CFGM Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2019-2020​

0211 DESTRESSES SOCIALS
0214_Suport a la comunicació
0831 Teleassistència