DOCUMENTS

CFGM-TAPSD Lliures
PROGRAMACIONS DE LES PROVES LLIURES DELS MÒDULS CFGM-Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2020-2021

Resultats definitius Proves Lliures

RESULTATS DEFINITIUS PROVES LLIURES_ATENCIÓ HIGIÈNICA
RESULTATS DEFINITIUS PROVES LLIURES_PRIMERS AUXILIS (TAPD)
CFGM TAPSD en Teleassistència (segon curs) - resultats definitius
CFGM TAPSD - destreses socials - resultats definitius
RESULTATS definitius mòdul Organització del CFFM TAPSD
Suport a la comunicació CFGM TAPSD

Resultats provisionals Proves Lliures

Primers Auxilis (tèoric) - TAPD - resultats provisionals
CFGM TAPSD en Teleassistència (segon curs) - resultats provisionals

Resolucions

CALENDARI proves Lliures CFGM TAPSD
Llistat DEFINITIU proves Lliures CFGM TAPSD
Llistat provional proves Lliures CFGM TAPSD

Programacions 1r de les proves lliures dels mòduls CFGM Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2020-2021

0020. Primers Auxilis
0210. Organització de l_atenció a persones en situació de dependència
0217. Atenció Higiència

Programacions 2n de les proves lliures dels mòduls CFGM Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2020-2021

0211. Destreses socials
0214. Suport a la comunicació
0831. Teleassistència