DOCUMENTS

CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL i MODELS PROVES LLIURES 2021-2022.

EXAMEN EIE teòric
EXAMEN EIE pràctica
prova lliure habilitats socials
prova lliure mediació comunitària
primers auxilis
proves lliures saac