DOCUMENTS

CFGS-TSIS LLIURES
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2021-2022

Calendari Proves Lliures

calendari proves lliures CFGS TIS

Llista provisional

Llista provisional TIS

Llista definitiva

Llista definitiva proves lliures CFGS Integració Social

Programacions de proves lliures 1r curs

0340 Mediació Comunitària 21-22

Programacions de proves lliures 2n curs

0017 - habilitats socials
0020 - primers auxilis tis 2021-22
0339 - atenció a les unitats de convivència 21-22
0343 Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació 21-22
0347 Empresa i iniciativa emprenedora 21-22
0341 Suport a la intervenció educativa 21-22

Resultats provisionals Proves Lliures

RESULTATS PROVISIONALS  AUC
RESULTATS PROVISIONALS  EIE
resultats provisionals Primers auxilis
resultats provisionals MEDIACIÓ COMUNITÀRIA
provisional proves lliures del mòdul habilitats socials del CFGS TIS.
Suport a la intervenció educativa del CFGS TIS

Resultats definitius Proves Lliures

RESULTATS DEFINITIUS EIE
RESULTATS DEFINITIUS Mediació Comunitària deL CFGS Integració social
resultats definitius de mòdul SAAC del CFGS TIS.
resultats definitius del.modul AUC del CFGS TIS
RESULTATS DEFINITIUS proves lliures PPAA CFGS TIS
Habilitats socials del CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL.
Definitiva modul suport intervenció educativa del CFGS TIS