DOCUMENTS

CFGS-TSMC Lliures
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA CURS 2020-2021

Resultats definitius Proves Lliures

Resultats definitius Notes_MIS_MC_1r
resultats definitius_ Intervenció en persones amb dificultats de comunicació del CFGS MC.
resultats definitius HS-1r proves lliures FP.
Resultats definitius mòdul Context CFGS MC
RESULTATS DEFINITIUS LSE
Intervenció socioeducativa en persones amb sordceguesa del CFGS MC
mòdul sensibilització del CFGS MC
resultats definitius Ambits CFGS MC

Resultats provisionals Proves Lliures

Resultats provisionals proves llliures 1r MC
Resultats provisionals mòdul SAAC - TIS i MC
Resultats provisionals Notes_MIS_MC_1r
PROVISIONALS_MC_CONTEXT
PROVISIONALS_MC_ISPASC
Provisionals_ Notes_IPDC_MC_1r
PROVISIONALS HS-1r proves lliures FP.
RESULTATS PROVISIONALS mòdul LSE CFGS MC
RESULTATS PROVISIONALS Sensibilització CFGS MC
ambits d'aplicació de la llengua de signes del CFGS MC.

Resolucions

CALENDARI proves Lliures CFGS MC
Llistat DEFINITIU proves Lliures CFGS MC
Llistat provisional proves Lliures CFGS MC

Programacions 1r de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Mediació Comunicativa 2020-2021

0017. Habilitats socials
1111. Metodologia de la Integració social de les persones amb dificuultat de comunicació, llenguatge i parla
1112. Sensibilització social i participació
1114.Context de la mediació comuicativa amb persones sordcegues
1115. Llengua de signes espanyola
1117.Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació

Programacions 2n de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Mediació Comunicativa 2020-2021 ​

0343 Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació 20-21
1113. Intervenció socioeducatives amb persones amb sordcegueses
1116 Àmbits d_aplicació de la llengua de signes