DOCUMENTS

CFGS-TSMC Lliures
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA CURS 2021-2022

Calendari Proves Lliures

calendari proves lliures CFGS TMC

Llista provisional

Llista PROVISIONAL CFGS MC

Llista definitiva

Llista definitiva proves lliures CFGS Mediació Comunicativa

Programacions de proves lliures 1r curs

1116 Àmbits LSE

Programacions de proves lliures 2n curs

1111 Metodologia de la integració social de le sperosnes amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla(1)
1112 Sensibilització social i participació-2
1114 Context PaSC
1115 Llengua de signes espanyola
1117 Intervenció Persones Dificultats de Comunicació

Resultats provisionals Proves Lliures

RESULTATS PROVISIONALS - METODOLOGIA DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL​
resultats provisionals dels mòduls d'Intervenció en persones amb dificultats de comunicació de CFGS MC
resultats provisionals de les proves lliures de Llengua de signes del CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA
resultat provisional proves lliures de Sensibilització social i participació
resultat provisional de les proves lliures de Context de MC
resultats provisionals de les proves lliures del mòdul d'ÀMBITS LS

Resultats definitius Proves Lliures

Metodologia de CFGS MEDIACIO COMUNICATIVA
definitius de les proves lliures de Intervenció en persones amb dificultats de comunicació del CFGS MC
Intervenció en persones amb dificultats de comunicació del CFGS MC
resultats definitius del mòdul Llengua de signes del CFGS MEDIACIO COMUNICATIVA
resultats definitius de les proves lliures del mòdul de sensibilització del CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA
resultats definitius context
resultats definitius d'ÀMBITS LS del CFGS MC