DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ COMUNICATIVA
PROGAMACIÓ MÒDUL HHSS
PROGRAMACIÓ MÒDUL SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ
PROGRAMACIÓ MÒDUL CONTEXT MEDIACIÓ COMUNICATIVA
Metodologia de la integració social
LLENGUA DE SIGNES ESPANYOLA
PROGRAMACIÓ MÒDUL IPDC

Programacions mòduls 2N TÈCNIC/A SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

PROGRAMACIÓ MÒDUL INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PAS
PROGRAMACIÓ MÒDUL ÀMBITS LS
PROGRAMACIÓ PRIMERS AUXILIS
PROGRAMACIÓ MÒDUL SAAC MC
PROGRAMACIÓ MÒDUL PROJECTE MC
PROGRAMACIÓ FCT
Programació de mòdul per competències per GS - MC - EIE - CURS 2021-22
Progr MODUL GS - MC - FOL - CURS 2021-2022