DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Progr Empresa i Iniciativa Emprendedora - CURS 2022-2023
progr. formació i orientació laboral curs 2022-2023
programació habilitats socials pig 2022-2023
programació desenvolupament comunitari 22-23
programació mòdul aipi 2022-2023
Programació Mòdul Metodologia de la Intervenvió Social (PIG) 22 -23
programació mòdul prevenció violència gènere 2022-23
programació mòdul pig participació social de les dones

Programacions mòduls 2n TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

primers auxilis pig mòdul 2n-22-23
Programació Intervenció Socioeducativa per la Igualtat 2022- 2023
Programació mòdul FCT 2022 - 2023
Programació mòdul Informació i Comunicació amb perspectiva de gènere 22-23
Programació mòdul Promoció de l'ocupació femenina 2223
Programació Projecte PIG_22-23