CURSOS FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ SOIB

Des del CIFP SON LLEBRE iniciam la formació gratuïta de certificats de professionalitat subvencionada pel SOIB i que va adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Per aquest curs 2020-2021 tenim planificats dos Certificats de Professionalitat que s’iniciaran el proper dia 19 de novembre de 2020:

SSCS0208.  Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (MP20/20)
en horari de matí (9:00h a les 14:00h)

SSCS0208. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (MP21/20)
en horari de capvespre (15:30h a les 20:30h)

El termini d’inscripció serà de dia 21 d’octubre fins dia 30 d’octubre ambdós inclosos i s’haurà de fer prioritàriament de manera telemàtica.

Instruccions:

  • EMPLENAR el full d’inscripció amb les dades personals i formatives (D9), s’ha d’indicar la preferència horària (matí o capvespre) i signar-lo. Important: marcar la casella “AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES”
  • ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ que s’indica al document D4: DNI o NIE, targeta de demandant d’ocupació actualitzada i titulació acadèmica (ESO, competències Claus, batxillerat…)
  • Enviar tota la documentació escanejada (D9 emplenat i signat i documentació) al correu electrònic del centre: cifpsonllebre@educaib.eu

 

Després rebreu un correu electrònic de què heu enviat correctament la sol·licitud o, en el seu cas, que heu de corregir alguna cosa.

Les persones que no disposin de mitjans telemàtics per fer la inscripció, podran fer-la de manera presencial, demanant cita prèvia a: http://cifpsonllebre.cat/cita-previa/

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les
persones seleccionades (màxim de 24 persones).

Degut a la situació de la pandèmia i per tal de poder complir les mesures sanitàries, el número de places de cada curs serà de 14 persones.

El dia 17 de novembre es publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre els llistats de les persones admeses (14 en torn de matí i 14 en torn de tarda).

DOCUMENTS