Inscripció CERTIFICAT PROFESSIONALITAT d’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN DOMICILI.

Obrim la inscripció del 10 al 31 de gener de 2022 del certificat de professionalitat d’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN DOMICILI en horari d’horabaixa (15-21h).
 
La inscripció es pot fer presencial o telemàticament. Un cop es rebi la sol.licitud d’inscripció, des de secretaria es telefonarà per donar hora per a una entrevista personal.  L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 8-14h i els dimarts i dijous 16-19:30h.
 
Et pots descarregar la sol.licitud d’inscripció i omplir-la.
 
Molt important aportar la documentació requerida:
1. Original i fotocòpia DNI/NIE.
2. Documentació acreditativa requisits d’accés.
3. Fotocòpia de Tarjeta de demanda del SOIB actualizada.