Instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de novembre de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional.