LLISTES DEFINITIVES i instruccions MATRICULACIÓ SEGONA FASE Cicles Formatius Formació Professional

INSTRUCCIONS: 

Totes les persones que hagin estat admeses han de formalitzar la MATRÍCULA durant aquests dies (22 i 23 de setembre) seguint les instruccions que es troben més abaix. Els alumnes admesos a Grau Bàsic han de presentar el document d’incorporació a Grau Bàsic en el moment de formalitzar la matrícula.

Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, queda fora del procés d’admissió al cicles formatius.

INSTRUCCIONS MATRÍCULA
MATRÍCULA ON-LINE

Grau Bàsic
1. Heu de seleccionar els mòduls que voleu cursar.
2. Documentació que cal enviar a través del GESTIB o a través del correu electrònic del centre
(cifpsonllebre@educaib.eu):
– DNI/NIE actualitzat. PDF
– DNI pare o mare.PDF
– Targeta sanitària actualitzada. PDF
– Justificant de pagament del material i l’assegurança escolar. PDF
– Document d’incorporació a Grau Bàsic en el moment de formalitzar la matrícula PDF
– Annexes d’autoritzacions emplenats PDF
– Fotografia actual (tipus carnet) JPG

3. Pagament material: S’ha d’efectuar el pagament del material i l’assegurança escolar al compte corrent IBAN CAIXABANK ES81 2100 8440 4813 0050 5593. S’ha d’indicar com a concepte Material + el nom i llinatges de l’alumne/a.

– Abonament: Grau Bàsic 30€ si la matrícula és de tot el curs.
– Si es tracta d’una matrícula parcial, 5 € per cada mòdul.
– 1,12€ d’assegurança escolar.
– Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total.
– La quantitat de l’abonament es destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, material fungible, …

MATRÍCULA ON-LINE Grau Superior
INSTRUCCIONS

 1. Heu de seleccionar els mòduls que voleu cursar. 
 2. Documentació que cal enviar a través del GESTIB o del correu electrònic del centre
  (cifpsonllebre@educaib.eu):
  – DNI/NIE actualitzat. PDF
  – DNI pare o mare.PDF
  – Targeta sanitària actualitzada. PDF
  – Justificant de pagament del material i l’assegurança escolar. PDF
  – Document d’incorporació a Grau Bàsic en el moment de formalitzar la matrícula PDF
  – Annexes d’autoritzacions emplenats PDF
  – Fotografia actual (tipus carnet) JPG 
 1. Pagament material: S’ha d’efectuar el pagament del material i l’assegurança escolar (si n’és el cas) al compte corrent IBAN CAIXABANK ES81 2100 8440 4813 0050 5593. S’ha d’indicar com a concepte Material + el nom i llinatges de l’alumne/a. 

– Abonament: Grau superior 60€ si la matrícula és de tot el curs.
– Si es tracta d’una matrícula parcial, 8 € per cada mòdul.
– En el cas del MENORS DE 28 ANYS assegurança escolar 1.12€ (Els majors de 28 anys NO han de fer l’ingrés de l’assegurança escolar)
– Es pot fer un únic ingrés amb la quantitat total.
– La quantitat de l’abonament es destina a la compensació de despeses derivades de l’ús de material
escolar, mitjans informàtics, consum de fotocòpies, material fungible, …

AUTORITZACIONS

 1. L’alumnat que realitza la matrícula a través del GESTIB han d’emplenar els fulls d’autoritzacions que tendran al seu abast a la mateixa plataforma (GESTIB). 
 2. L’alumnat que faci la matrícula a través del formulari ha d’emplenar els següents fulls d’autoritzacions i adjuntar-los.