LListes provisionals d’admissió de Formació Professional i reclamacions

MOLT IMPORTANT:
A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que es pugui comprovar que les opcions sol.licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
També podeu consultar la vostra sol.licitud és des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP fp.caib.es amb les dades del vostre: DNI/NIE, o si és el cas d’una/a menor d’edat DNI/NIE (mare/pare/tutor/a) i la DATA DE NAIXEMENT (alumna/e).

RECLAMACIONS
El període serà des del 9 al 13 de juliol. Les persones sol.licitants que hagin de presentar una reclamació contra les llistes provisionals, ho han de fer preferentment telemàticament, identificant-se amb usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib. Les altres persones ho hauran de fer directament al centre de 1ª opció. Les persones usuàries que havien fet el tràmit telemàtic de sol.licitud d’admissió ANÒNIMAMENT, també poden fer telemàticament la reclamació si actualment ja tenen usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib.