En temps de distanciament,
t'obrim les portes.

Ens acompanyes?​

OFERTA FORMATIVA

Totes les persones usuàries del CIFP Son Llebre comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació professional que demanda el món laboral.

El CIFP Son Llebre és un centre Integrat de formació professional creat per donar resposta a la demanda i necessitat de formació i qualificació a l’àmbit de la dependència, la promoció de l’autonomia de les persones i la seva integració social. 

CICLES FORMATIUS ················>

CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA

ENTRA

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL

ENTRA

CFGS PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

ENTRA

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ENTRA