POAP

Punt d'orientació acadèmica i professional

El servei d’orientació de CIFP Son Llebre és un dels Punts d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) i com a tal atén, orienta i resol les consultes sobre el sistema integrat de qualificacions i formació professional, especialment les relacionades amb la família professional de serveis socioculturals i al a comunitat, com poden ser:

  • Cicles formatius de formació professional (FP grau mitjà, grau superior, a distància, proves lliures, etc.)
  • Certificats de professionalitat del Servei d’Ocupació (SOIB)
  • L’acreditació d’experiència laboral que organitza l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i que es realitzen en el nostre centre.
Aquest servei està format per una orientadora depenent de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i una tècnica d’orientació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Està obert a qualsevol persona (alumnat, famílies, professorat, agents educatius i empreses) que tengui preguntes sobre la FP (acreditació de l’experiència laboral, certificats de professionalitat i cicles formatius de FP).

Emplenar el formulari  per reservar cita. També es poden enviar consultes i reservar cita a poapsonllebre@gmail.com.