PROCÉS ADMISSIÓ FP curs 2021-2022

El procés d’admissió per a la FP presencial pel proper curs serà el següent:

El procés d’admissió per a la FP presencial pel proper curs serà el següent:

De l’1 de juny al *30 de juny. (Dia 30 de Juny el CIFP Son LLebre romandrà tancat per festivitat local.)

El procediment de la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant procediment telemàtic, al qual s’hi pot accedir a: http://www.caib.es/sites/fp/ca/tramit_2021_admissio/

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals.

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:
– Usuari Gestib
– Autenticació mitjançant Cl@ve*

En cas de realitzar  l’admissió amb DNI/NIE (Anònimament): Enviar el DNI/NIE i documentació sol.licitada al correu electrònic del centre cifpsonllebre@educaib.eu

Matrícula alumnat de 2n curs 8-9 i 12 de juliol

L’alumnat  actual del CIFP Son Llebre pot formalitzar la matrícula online de 2n curs i FCT a través del GESTIB a l’opció de menú Matrícula en línia (veure document adjunt).

L’alumnat no matriculat al CIFP Son Llebre el curs 2020-2021 pot sol.licitar plaça al correu electrònic del centre  cifpsonllebre@educaib.eu.

LListes provisionals d’admissió de Formació Professional i reclamacions

MOLT IMPORTANT:
A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA. La finalitat d’aquestes llistes és la de que es pugui comprovar que les opcions sol.licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
També podeu consultar la vostra sol.licitud és des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP fp.caib.es amb les dades del vostre: DNI/NIE, o si és el cas d’una/a menor d’edat DNI/NIE (mare/pare/tutor/a) i la DATA DE NAIXEMENT (alumna/e).
 
RECLAMACIONS
El període serà des del 9 al 13 de juliol. Les persones sol.licitants que hagin de presentar una reclamació contra les llistes provisionals, ho han de fer preferentment telemàticament, identificant-se amb usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib. Les altres persones ho hauran de fer directament al centre de 1ª opció. Les persones usuàries que havien fet el tràmit telemàtic de sol.licitud d’admissió ANÒNIMAMENT, també poden fer telemàticament la reclamació si actualment ja tenen usuari i contrasenya Cl@ve/gestib/caib.

 

CFGS Mediació Comunicativa
CFGM Atenció a persones en situació de dependència
CFGS Integració Social
CFGS Promoció d’igualtat de gènere