Procés d’admissió als cicles formatius de Formació Professional curs 2022-2023.

El període és de l’1 al 30 de juny (El dia 30 de juny és festiu local a Marratxí i el centre romandrà tancat)
El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

– Usuari Gestib
– Autenticació mitjançant Cl@ve

– Després de fer el tràmit d’admissió heu de:

ADMISSIÓ REALITZADA AMB USUARI GESTIB O @CLAVE

Si a la sol·licitud s’indica que ha d’adjuntar documentació l’heu d’enviar escanejada per correu electrònic: cifpsonllebre@educaib.eu posant a l’assumpte del correu el vostre nom complet i DNI o NIE.

ADMISSIÓ REALITZADA AMB DNI/NIE (anònimament)

Heu de venir al centre per lliurar la documentació. La documentació es pot lliurar fins al 29 de juny.
(El dia 30 de juny és festiu local a Marratxí i el centre romandrà tancat)

Per més informació consultau l’enllaç següent: