Procés d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2023-2024)

El període d’admissió als cicles formatius d’FP per al curs 2023-2024 estarà obert de l’1 al 30 de juny.
 
El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

– Usuari Gestib

– Autenticació mitjançant Cl@ve

Trobareu tota la informació a l’adreça següent de la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional Procés admissió als cicles formatius curs 2023-2024