erasmus

erasmus +

ALUMNAT // 2018-2019
CFGM - Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410)

Convocatòria de selecció
Resolució definitiva admeses i excloses
Resolució provisional admesos
Memòria_Marina Madroñal WEB
Memòria pràctiques Marina Galán WEB
Memòria pràctiques Irene WEB
Convocatòria de selecció 2020 (projecte 2018)