Valoració definitiva selecció Eramus+ alumnat CFGM

Valoració definitiva de la comissió de selecció d’alumnat que ha sol·licitat  les beques Erasmus+ del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència el curs 2022/2023 en relació al Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104)