Valoració provisional Comissió selecció alumnat Erasmus+

Valoració provisional de la comissió de selecció d’alumnat que ha sol·licitat  les beques Erasmus+ del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència el curs 2022/2023 en relació al Projecte EuroFP Balears VI (2022-1-ES01-KA121-VET-000061104)
Davant aquesta valoració s’obre un termini de reclamacions de 3 dies hàbils a contar a partir de la data de publicació. Les reclamacions s’han de fer arribar per escrit a la Secretaria del centre.