DOCUMENTS

CFGM-TAPSD Lliures
PROGRAMACIONS DE LES PROVES LLIURES DELS MÒDULS CFGM-Tècnic Atenció Persones Situació Dependència
2022-2023

Llista provisional

Llista definitiva

Calendari Proves Lliures

Programacions i criteris d'avaluació de proves lliures