DOCUMENTS

CFGS - PIG Lliures
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE CURS 2021-2022

Calendari Proves Lliures

calendari proves lliures CFGS PIG

Llista provisional

llista provisional PIG

Llista definitiva

Llista definitiva proves lliures CFGS Promoció de la igualtat de gènere

Programacions de proves lliures 1r curs

0017 - habilitats socials
1128 Desenvolupament Comunitari
1402 Prevenció de la Violència de Gènere
1404 Àmbits d_Intervenció per a la promoció d_igualtat
1405 Participació Social de les Dones 21-22.
1409 Empresa i iniciativa emprenedora prog proves lliures 21-22
0344 Metodologia de la intervenció social

Programacions de proves lliures 2n curs

1401 Informació i comunicació amb perspectiva de gènere
1403 Promoció de l'ocupació femenina
1406 Intervenció socioeducativa per a la igualtat

Resultat provisional Proves Lliures

Resultats PROVISIONALS Habilitats socials CFGS PIG
resultat provisional prova lliure de Prevenció de violència de gènere.

Resultat provisional del mòdul EIE
Resultat provisional informació i comunicació - 2n PIG.
Resultat provisional mòdul Metodologia intervencio social CFGS PIG
resultats provisionals mòdul de Desenvolupament Comunitari de 1r de PIG.
resultats provisionals mòdul de Participació social de la dona del CFGS de Promoció per la igualtat de gènere.
resultats provisionals mòdul de Promoció de l'ocupació femenina de CFGS PIG.
Àmbits d'intervenció per a la promoció de la igualtat de 1r de CFGS PIG
resultats provisionals de la prova lliure d'Intervenció socioeducativa per a la igualtat de 2n de CFGS PIG

Resultat definitiu Proves Lliures

Resultats definitius Habilitats socials CFGS PIG
Resultats definitius mòdul de Participació social de la dona del CFGS de Promoció per la igualtat de gènere.
Resultats definitius  Desenvolupament Comunitari 
Resultats definitius  EIE
Promoció de l'ocupació femenina del CFGS PIG.
Resultats definitius del mòdul prevenció violència de gènere del CFGS PIG
resultats definitius de la prova lliure d'Àmbits d'intervenció per a la promoció de la igualtat de 1r de PIG
resultats definitius de la prova lliure d'Intervenció socioeducativa per a la igualtat de 2n de PIG
resultats definitius de la prova lliure d'informació i comunicació amb perspectiva de gènere
resultats definitius de la prova lliure de metodologia de la intervenció social