DOCUMENTS

CFGS-TSIS LLIURES
PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2020-2021

Resultats definitius Proves Lliures

Resultats definitius MIS CFGS TIS
Resultats definitius primer auxilis del CFGS TIS.
PAPS_resultat definiu
RESULTATS DEFINITIUS PROVES LLIURES_PRIMERS AUXILIS (TIS)
DEFINITIUS EIE CFGS TIS
Definitius FOL CFGS TIS
Atenció unitats de convivència CFGS TIS
Sistemes alternatius CFGS MC i CFGS TIS
resultats definitius de les proves lliures del mòdul de Mediació Comunitària (CFGS TIS).
Inserció sociolaboral del CFGS TIS
Suport a la intervenció educativa del CFGS TIS
lllistat definitiu del mòdul de Context de la Intervenció social del CFGS TIS

Resultats provisionals Proves Lliures

PROVA MIS - TIS - resultats provisionals
EIE - TIS - resultats provisionals
FOL - TIS - resultats provisionals
Primers Auxilis (teòric) - TIS - resultats provisionals
AUC- resultats provisionals
paps - resultat-provisional
Resultats provisionals mòdul Mediació Comunitària CFGS TIS
resultats provisionals mòdul Inserció sociolaboral CFGS TIS
Context de la Intervenció Social del CFGS TIS.

Resolucions

CALENDARI proves Lliures CFGS TIS
Llistat DEFINITIU proves Lliures CFGS TIS
Llistat provisional proves Lliures CFGS TIS

Programacions 1r de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2020-2021

0337 Context de la intervenció social
0338 Inserció sociolaboral
0340 Mediació Comunitària
0344 Metodologia Intervenció Social
0346 Formació i orientació laboral
0432 Promoció de l_autonomia personal

Programacions 2n de les programacions mòduls CFGS-Tècnic Superior en Integració Social 2020-2021

0020 Primers Auxilis TIS
0339 Atenció a les unitats de convivència
0341 Suport a la intervenció educativa prova lliure 20-21
0343 Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació
0347 Empresa i iniciativa emprenedora