DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

Programació Formació i Orientació Laboral GS - TIS 22-23
programació inserció sociolaboral 22-23
programació mediació comunitària 22-23
programació mòdul context de la intervenció social curs 22-23
programació promoció de l'autonomia personal i social tis curs 22-23

Programacions mòduls 2n TÈCNIC/A SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL

atenció a unitats de convivència 22-23
formació a centres de treball
primers auxilis 22-23
prog. empresa i iniciativa emprenedora curs 2022-2023-v31
programació habilitats socials tis-22-23
projecte is 22-23
sistemes aumentatius i alternatius de comunicació tis 22-23
suport a la internvenció educativa tis 2022-23