DOCUMENTS

TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

Programacions mòduls 1r TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
habilitats socials
METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL
PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LES DONES
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Programacions mòduls 2n TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALTAT GÈNERE

PROMOCIÓ DE L’OCUPABILITAT FEMENINA
Igualtat de Gènere.
PRIMERS AUXILIS
INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A LA IGUALTAT
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
GUIA METODOLÒGICA DEL MÒDUL DE PROJECTE
FORMACIÓ A CENTES DE TREBALL