Clàusula per Bústia de Suggeriments

En relació amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del seu interès.

Recollim les seves dades per donar resposta al seus suggeriments, les seves queixes, peticions i observacions que pugui fer a través d’aquest formulari de contacte. Només utilitzarem les seves dades per poder contactar amb vostè, si és necessari per nosaltres. La base jurídica del tractament de les dades és el propi consentiment que ens atorga a través de l’acceptació en l’enviament del formulari.

Només mantindrem les dades que ens ha facilitat durant un període d’un any. Un cop arribat aquest termini, esborrarem les seves dades vinculades a aquesta activitat. Finalment, el responsable del tractament informa les persones legitimades per a això que poden exercitar els drets d’informació, accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació i oposició reconeguts en el citat Reglament Europeu, en la normativa espanyola sobre protecció de dades i en la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit o correu electrònic dirigit al domicili o adreça electrònica al Responsable: cifpsonllebre@educaib.eu.

el centre romandrà tancat del 27 de juliol al 29 d’agost, ambdós inclosos.