Clausula orientació

Informació sobre el tractament de les dades personals

En aquest document li facilitem informació important sobre la recollida i tractament que fem sobre les seves dades de caràcter personal. Per això, li recomanem llegir atentament el seu contingut perquè ens pugui facilitar el seu consentiment al tractament d’aquestes dades.


Qui és el responsable del tractament de les dades?
CIFP Son Llebre
Q0700605I
Carrer Inés Ribera, 8A
07141 Pla de Na Tesa (Islas Baleares)

Si vol contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió referent a les seves dades, pot fer-ho  enviant-nos un correu electrònic a l’adreça cifpsonllebre@educaib.eu​.

Quina és la finalitat de la recollida i tractament de les seves dades?
Utilitzem les seves dades per poder donar-li el nostre servei d’Orientació Acadèmica i Professional, entre d’altres resolució de consultes i formació professional. Per la qual cosa li demanem les seves dades acadèmiques i professionals i cap cas s’utilitzaran les dades per a altres finalitats a les esmentades anteriorment.
Quant temps conservarem les seves dades?

Per a poder mantenir un històric de les nostres actuacions, emmagatzemarem les seves dades durant un període de cinc anys, passat el qual els destruirem si no hi ha una petició seva de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les seves dades està fonamentada en el seu consentiment, atorgat per al fi específic abans esmentat (article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades).

A qui comuniquem les seves dades?
No comunicarem les seves dades a cap tercer. En qualsevol cas, si hem de realitzar alguna cessió de dades li sol·licitarem el seu consentiment prèviament.

Quins són els seus drets en facilitar-nos les seves dades?
Vostè ha de saber que, pel fet de tractar les seves dades personals, disposa d’uns drets que detallem a continuació:

• Quan la base de legitimació per al tractament de les dades es basi en el seu consentiment, vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment.
• Podrà sol·licitar accés a totes les seves dades personals que tractem (dret d’accés).

• Tindrà dret a rectificar les seves dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).
• Igualment podrà sol·licitar l’esborrat de les seves dades quan hagi acabat la relació que ens uneix. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet a causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període determinat (dret de cancel·lació).
• Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les seves dades personals (dret d’oposició).
• També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos (dret a la limitació del tractament):
o Durant l’estudi d’impugnació per la inexactitud de les seves dades.
o Si el tractament és il·lícit, vostè s’oposi a la supressió de les dades.
o Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l’exercici o defensa davant possibles reclamacions.
o Si vostè s’ha oposat al tractament de les dades al·legant interès públic o legítim, mentre estem analitzant si els nostres motius per al tractament prevalen sobre els seus interessos.
• Finalment, tindrà dret al fet que li lliurem les seves dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

Estan segurs les seves dades?
Al nostre centre recollim, tractem i emmagatzemem les seves dades aplicant polítiques i normes de seguretat de la informació. Aquestes mesures de seguretat apliquen tant a la informació en format electrònic com en paper, i garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades. En cas que existeixi un esdeveniment o incident que comprometi les seves dades, li ho comunicarem al més aviat possible.

Per tot això, sol·licitem el seu consentiment per a la recollida i tractament de les seves dades, en els termes establerts en aquest document.