CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DEL CRN

El passat dia 3 de desembre, al CIPF Son Llebre es va celebrar el primer Consell Social consolidant-se així com a Centre de Referencia Nacional (CRN) dins de l’àrea de l’atenció social.