Convocatòria Erasmus+ Projecte: 2020-1-ES01-KA103-077963.

S’obre la convocatòria del projecte d’Erasmus  2020-1-ES01-KA103-077963.
L’alumnat que vulgui participar en el projecte i sol·licitar l’ajuda, han de complir els següents requisits:
 
  • Tenir la nacionalitat o permís de residència vàlid en un dels països participants en el programa Erasmus+ de la UE.
  • Haver cursat algun dels cicles formatius de grau superior que s’imparteixen en el nostre centre i haver titulat en el curs 22-23.
  • Haver superat tots els mòduls formatius i les FCT abans del començament de l’estada.
  • Realitzar la prova de nivell d’anglès que es realitzarà en el nostre centre.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini previst.