Erasmus+ Grau Mitjà a Itàlia

Aquest dissabte, 18 de març, 5 alumnes del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència del CIFP Son Llebre, acompanyades per 2 professores del mateix centre i 6 alumnes i 2 professores més de l’IES Porto Cristo, IES Mossèn Alcover, de Manacor i l’IES Ramon Llull de Palma dins del Consorci del projecte EuroFP Balears VI , han partit cap a Massa-Carrara (Itàlia) per a dur les seves pràctiques dins el programa Erasmus+. Veure la il·lusió amb la que han partit i l’alegria amb la que han estat acollides a la seva arribada fa que els esforços de les alumnes, professorat i famílies hagin valgut la pena. Us anirem informant de les seves aventures. #ErasmusPlus #sepie_gob #cifpsonllebre #iesramonllull #iesportocristo #iesmossenalcover #edun_ib #esnspain @sepie_gob @erasmusiesramonllull @iesportocristo @iesmossenalcover @edun_ib @esnspain
This Saturday, 18th March, 5 students of the Vocational Training Programme of Care for People in a Situation of Dependency from CIFP Son Llebre, accompanied by 2 teachers from the same centre and 6 students and 2 other teachers from IES Porto Cristo, IES Mossèn Alcover, from Manacor and IES Ramon Llull, from Palma, within the Consortium of the EuroFP Balears VI project, have left for Massa-Carrara (Italy) to carry out their internships within the Erasmus+ programme. Seeing the enthusiasm with which they have left and the joy with which they have been welcomed on their arrival makes the efforts of students, teachers and families worthwhile. We will keep you informed of their adventures. #ErasmusPlus #sepie_gob #cifpsonllebre #iesramonllull #iesportocristo #iesmossenalcover #edun_ib #esnspain