Com posar-se la mascareta

 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó durant 40 segons, si això no és possible fer-ho amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons.
 • Agafar la mascareta pels elàstics o cintes i comprovar que està en bon estat.
 • Comprovar que la part exterior de la mascareta no entri en contacte amb la cara.
 • Cobrir-se la boca i el nas, sense que quedi cap forat entre la cara i la mascareta.
 • Ajustar-la amb els elàstics a les orelles. Si és amb cintes, ajustar la vareta al nas i fermar primer la part superior darrera al cap. Fermar la inferior.
 • Comprovar que la vareta s’ajusta bé damunt el nas.
 • Verificar que cobreix el nas i la boca correctament.
 • Intentar no tocar la mascareta. Si es fa, rentar de nou les mans.
 • Canviar la mascareta quan estigui banyada pel seu ús.

Com llevar-se la mascareta

 • Rentar-se les mans abans de tocar la mascareta.
 • Agafar les cintes o elàstics.
 • Retirar la mascareta des d’enrere cap a endavant, mai des de la part de davant.
 • Tirar-la a una paperera amb tapa i pedal, no deixar-la mai a una superfície o en terra.
 • Després de llevar-se la mascareta s’han de tornar a rentar les mans amb aigua i sabó.