Inscripció CERTIFICATS PROFESSIONALITAT

Obrim la inscripció del 7 al 15 d’octubre de 2021 del certificat de professionalitat d’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS en horari d’horabaixa (15-21h) i  del certificat de professionalitat d’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN DOMICILI en horari de matí (8-14h). 
 
La inscripció serà presencial. L’horari de secretaria és de dilluns a divendres de 8-14h i els dimarts i dijous 16-19:30h.
 
Et pots descarregar la sol.licitud d’inscripció i omplir-la. 
 
Molt important aportar la documentació requerida: 
1. Original i fotocòpia DNI/NIE.
2. Documentació acreditativa requisits d’accés.
3. Fotocòpia de Tarjeta de demanda del SOIB actualizada.