Mobilitat d’alumnat programa Erasmus+

Després de l’anul·lació de les mobilitats del curs passat, el CIFP Son Llebre enguany va valorar tornar a reprendre aquest programa, tot i perdurar les dificultats i incerteses de la situació sanitària.
A mitjan maig, quatre alumnes del CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència varen partir cap a Vicenza (Itàlia) per a dur a terme 6 setmanes de pràctiques formatives en centres de treball (FCT), en el marc del Projecte Erasmus+ EuroFP Balears V (2019-1-ES01- KA102-063739), coordinat per la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Per altra banda, també participam en el Programa Erasmus+ amb un projecte propi que ens permet gestionar mobilitats per a l’alumnat dels cicles formatius de grau superior. El passat mes d’abril, 3 alumnes de cicles formatius de grau superior varen escollir realitzar la totalitat del període de Formació en Centres de Treball (400 hores) dins el marc d’aquest projecte europeu.
Una alumna del CFGS de Promoció de la Igualtat de Gènere i un alumne del CFGS d’Integració Social varen partir cap a Bolonya (Itàlia). A més, una altra alumna del CFGS d’Integració Social va optar per una entitat de la ciutat de Cork (Irlanda), que li ha oferit la possibilitat de poder allargar l’experiència amb ells durant l’estiu, a través de la realització d’un voluntariat.
Un cop acabada la mobilitat i tenint en compte les circumstàncies de la pandèmia, tant l’alumnat de grau mitjà com de grau superior que ha participat en aquestes iniciatives ens ha fet un retorn molt positiu i enriquidor de la seva vivència, ja sigui a nivell formatiu com de creixement personal.

el centre romandrà tancat del 27 de juliol al 29 d’agost, ambdós inclosos.