En relació amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), i la Llei Orgànica 3/2018, de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informarem sobre l’ús de la seva informació personal, així com d’altres qüestions que són del seu interès.

El responsable del tractament és el CIFP Son Llebre, amb domicili al carrer Inés Ribera, 8A del Pla de na Tesa (Marratxí – Illes Balears). Per qualsevol qüestió referent a l’ús de les seves dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cifpsonllebre@educaib.eu.

Les dades personals que ens aporta les tractarem per gestionar les peticions d’informació o consultes que ens fa a través del formulari de contacte de la nostra web. La base legal del tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat, tractament imprescindible per a poder contactar amb vostè. Per a poder mantenir un històric de peticions, i donar una millor qualitat en el nostre servei, l’informem que mantindrem les seves dades durant dos anys. Vostè ha de saber que, pel fet de tractar les seves dades personals, disposa d’uns drets que detallem a continuació:

• Podrà sol·licitar accés a totes les seves dades personals que tractem (dret d’accés).

• Tindrà dret a rectificar les seves dades, bé perquè són inexactes o perquè han canviat (dret de rectificació).

• Igualment podrà sol·licitar l’esborrat de les seves dades quan hagi acabat la relació que ens uneix. En diverses circumstàncies, l’esborrat no podrà ser complet a causa de l’existència de legislació que ens obliga a mantenir-los durant un període determinat (dret de cancel·lació).

• Tindrà dret a sol·licitar que no es tractin les seves dades personals (dret d’oposició).

• També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

• Finalment, tindrà dret al fet que li lliurem les seves dades personals en format electrònic, de manera que sigui manejable per vostè (dret a la portabilitat).

Actualització de la política

Aquesta política es revisarà i actualitzarà regularment. Per això, li recomanem que visiti cada cert temps la nostra pàgina web per a veure els possibles canvis que puguin afectar-lo. En qualsevol cas, ens posarem en contacte amb vostè si la política sofreix canvis significatius, a través del correu electrònic que ens hagi facilitat.