Projecte DUALIZA Bankia

Des del Centre de Referència Nacional CIFP Son Llebre, s’ha participat en la següent convocatòria:  La Convocatoria de Ayudas DUALIZA y FPempresa es la apuesta de Dualiza Bankia por impulsar proyectos de colaboración entre centros educativos y empresa.i ha estat seleccionat per dur a terme el projecte presentat: El projecte s’anomena «Adaptant les soft skills a un context VUCA» i consisteix en el següent:Aquest projecte planteja l’aplicació de metodologies actives basades en treball en reptes i ludificació i ABJ per a dissenyar i desenvolupar experiències educatives en el mòdul transversal d’Habilitats Socials que es desenvolupa en tots els cicles formatius  de la família professional de SSC. Es treballarà en xarxa entre professorat, personal  tutor d’FCT de centres i empreses amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació d’aquests i millorar l’ocupabilitat dels futurs professionals del sector.